Calendario de días inhábiles

Voltar Imprimir

Os servizos da sede electrónica desta Administración están operativos as 24 horas do día, todos os días do ano.

Se por razóns técnicas se prevé que a sede electrónica ou algún dos seus servizos pode non estar operativo informarase á cidadanía coa máxima antelación posible no apartado Interrupcións do servizo, indicando cales son os medios alternativos de consulta dispoñibles. Nestes supostos, a información publicarase a través da sede electrónica ou doutros medios que permitan a difusión desta circunstancia.

No relativo ao cómputo de prazos, considéranse días inhábiles os establecidos como días festivos no calendario oficial de festas laborais da Comunidade Autónoma e no de festas locais. Os días festivos para o ano que andamos indícanse no calendario que segue.

Data da última actualización14/06/2022
Voltar Imprimir