Relación de servizos electrónicos

Voltar Imprimir
Neste apartado poderá consultar a relación de servizos electrónicos prestados, os compromisos de calidade asumidos e os dereitos e responsabilidades que asisten aos cidadáns na súa relación mediante medios electrónicos co Concello a través da Sede electrónica.
Data da última actualización14/06/2022
Voltar Imprimir