Sistemas de sinatura

Voltar Imprimir

A sede electrónica permite a sinatura das persoas interesadas por calquera dos medios principais citados no artigo 10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común.

De acordo coa normativa reguladora e con base no principio de proporcionalidade, determínase o nivel de seguridade requirido para cada trámite.

Niveis de seguridade requiridos segundo o trámite:

Trámites de nivel ALTO:

Sinatura electrónica recoñecida do formulario e dos documentos que se acheguen.

Trámites de nivel SUSTANCIAL:

Sinatura electrónica ordinaria do formulario e dos documentos que se acheguen.

Trámites de nivel BAIXO:

Os formularios e documentos que se achegan non se asinan.

Data da última actualización14/06/2022
Voltar Imprimir