Interrupcións do servizo

Voltar Imprimir

Estas interrupcións son debidas a tarefas de mantemento técnico e poden afectar a un ou a todos os servizos incluídos na sede do Concello.

Os servizos afectados poderán estar ou non operativos mentres duren as tarefas de mantemento e poden verse afectados de xeito total ou intermitente ao longo dos períodos indicados.

Data da última actualización14/06/2022
Voltar Imprimir