Oficinas de asistencia de registro

Voltar Imprimir

Consiste na relación de oficinas de rexistro do Concello. Inclúe o calendario de días inhábiles para o ano en que andamos.

REXISTRO ELECTRÓNICO:

Acceda á sede electrónica do Concello de Santiago de Compostela mediante DNI ou certificado dixital admitido 

OFICINAS DE REXISTRO PRESENCIAIS (CON CITA PREVIA PARA URBANISMO E ATENCIÓN AO CONTRIBUÍNTE)

Acuda á oficina de asistencia en materia de rexistro, co seu documento oficial de identidade e a documentación esixida para realizar o trámite. O horario de atención presencial no Rexistro é de 9:00 a 13:00 h. (SEN CITA PREVIA)

Tamén pode solicitar cita a través do teléfono:

Atención ao Contribuínte: 981 542 385

Rexistro/Información de Urbanismo: 981 542 420

Rexistro Xeral:

Rúa do Presidente Salvador Allende, 4-6 baixo
E-mail: rexistro@santiagodecompostela.gal
Unidades tramitadoras: todas as do Concello e doutras administracións públicas, agás as relacionadas no Rexistro auxiliar de Atención ao Contribuínte

Rexistro auxiliar de Atención ao Contribuínte:

Rúa do Presidente Salvador Allende, 4-6 baixo
Teléfono: 981542385
E-mail: atencionaocontribuinte@santiagodecompostela.gal
Unidades tramitadoras: Tesourería Central
            Inspección Tributaria
            Xestión Tributaria
            Recadación
            Catastro e Censos
            Atención ao Contribuínte         
    

Rexistro auxiliar de Urbanismo: 

Praza do Obradoiro, 1- 2º andar (Pazo de Raxoi)
Teléfono: 981542420
E-mail: informacionurbanismo@santiagodecompostela.gal

Unidades tramitadoras: Área de Urbanismo
            Licenzas e Disciplina Urbanística
            Planeamento e Xestión
            Obras e Proxectos
            Oficina de rehabilitación e Vivenda
Data da última actualización14/06/2022
Voltar Imprimir