Taboleiro de anuncios

No Taboleiro Municipal Electrónico pódense consultar os edictos e anuncios, tanto de materias de competencia municipal como doutras Administracións Públicas, que normativamente así o dispoñan. Con todo, a información seguirá dispoñible no Taboleiro Oficial de Anuncios da Organización..

O acceso ao mesmo non requirirá ningún mecanismo especial de acreditación da identidade do cidadán. Garántese o acceso ao taboleiro así como a autenticidade, a integridade e a dispoñibilidade do seu contido segundo as disposicións legais vixentes.

Este Taboleiro está operativo as 24 horas do día, durante todos os días do ano, excepto as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas que se informarán no apartado de "Interrupcións do servizo".