Inicio -> Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

 

Os servizos da Sede Electrónica do Concello  están operativos as 24 horas do día, tódolos días do ano.

Cando por razóns técnicas se teña previsto que a sede electrónica ou algúns dos seus servizos pode que non estean operativos, informará do mesmo á cidadanía coa máxima antelación posible no apartado "Interrupcións de Servizo" indicando cales son os medios alternativos de consulta dispoñibles. Nestes supostos, a información publicarase a través da sede electrónica ou outros medios que permitan a difusión desta circunstancia.

No relativo ao cómputo de prazos, considéranse días inhábiles os establecidos coma días festivos no calendario oficial de festas laborais da Comunidade autónoma e de festas locais . Os días festivos para o ano actual indícanse no seguinte calendario.

 

 

Servizos relacionados

 

 

21 de outubro do 2020