Inicio -> Interrupcións do servizo

Interrupcións do servizo

 

Estas interrupcións son debidas a tarefas de mantemento técnico e poden afectar a un ou a todos os servizos incluídos na sede do Concello.

Os servizos afectados poderán estar ou non operativos mentres duren as tarefas de mantemento e poden verse afectados de xeito total ou intermitente ao longo dos períodos indicados.
 

 

21 de outubro do 2020