Inicio -> Tributos e outros ingresos

Tributos e outros ingresos

 

Para o pagamento dos diferentes tributos, taxas ou prezos públicos, o Concello deseñou varias posibilidades.

Os pagamentos efectúanse a través da pasarela de pagos e permiten obter un xustificante.

Cada un dos tributos correspondentes rexerase consonte o establecido na súa respectiva ordenanza, onde se especifican as súas circunstancias particulares.

Os datos que se poden consultar a través deste servizo son:

  • Recibos: relación de recibos pendentes de pagamento e de recibos cobrados.
  • Consulta de conceptos polos que tributa: información sobre os recibos de distintos conceptos tributarios, agrupados en función do estado en que se atopan.
  • Calendario fiscal: calendario de contribucións.


 Servizos relacionados
28 de xaneiro de 2021