Inicio  -> Oficinas de asistencia en materia de rexistro

Oficinas de asistencia en materia de rexistro

Consiste na relación de oficinas de rexistro do Concello. Inclúe o calendario de días inhábiles para o ano en que andamos.

REXISTRO ELECTRÓNICO:

Acceda á sede electrónica do Concello de Santiago de Compostela mediante DNI ou certificado dixital admitido 

OFICINAS DE REXISTRO (PRESENCIAIS):

Para atención presencial será IMPRESCINDIBLE cita previa

Teléfonos cita previa:

      Atención á Cidadanía, Rexistro Xeral, Padrón de Habitantes e Tráfico: 881 505 107

     Atención ao Contribuínte: 881 599 977

     Urbanismo: 981 542 420 

Rexistro Xeral:

Rúa do Presidente Salvador Allende, 4-6 baixo
Teléfonos: 981543122
E-mail: rexistro@santiagodecompostela.gal
Unidades tramitadoras: todas as do Concello e doutras administracións públicas, agás as relacionadas no Rexistro auxiliar de Atención ao Contribuínte

Rexistro auxiliar de Atención ao Contribuínte:

Rúa do Presidente Salvador Allende, 4-6 baixo
Teléfonos: 881599977 / 981542384
E-mail: atencionaocontribuinte@santiagodecompostela.gal
Unidades tramitadoras:  Tesourería Central
                                    Inspección Tributaria
                                    Xestión Tributaria
                                    Recadación
                                    Catastro e Censos
                                    Atención ao Contribuínte         
    

Rexistro auxiliar de Urbanismo: 

Praza do Obradoiro, 1- 2º andar (Pazo de Raxoi)
Teléfonos:  981542420
E-mail: informacionurbanismo@santiagodecompostela.gal

Unidades tramitadoras: Área de Urbanismo
                                   Licenzas e Disciplina Urbanística
                                   Planeamento e Xestión
                                   Obras e Proxectos
                                   Oficina de rehabilitación e Vivenda
 

21 de outubro do 2020