Taboleiro de anuncios

No Taboleiro Municipal Electrónico pódense consultar os editos e anuncios, de materias de competencia municipal e tamén de outras Administracións Públicas, que normativamente o dispoñan dese xeito. Nembargantes, a información seguirá dispoñible no Taboleiro Oficial de Anuncios da Organización.

O acceso ao mesmo non requirirá ningún mecanismo especial de acreditación da identidade do ciudadán. Garántese o acceso ao taboleiro así coma a autenticidade, integridade e a dispoñibilidade do seu contido segundo as disposicións legais vixentes.

Este taboleiro está operativo as 24 horas do día, 365 días ao ano, agás as interrupcións que sexan precisas por razóns técnicas que se informarán en "Interrupcións do servizo"